W każdy piątek od godz. 7 pm – spotkania klubowe przy brydżu, książce, drinku i nie tylko.