Gratulacje dla nowego Zarządu i nowego Prezydenta.

Edytor biuletynu Jerzy Tabor, kontakt do zamieszczenia ogłoszeń i informacji: taborjerry@gmail.com