Rezerwacje przyjmujemy do 5 grudnia. Tel: 561-584-4772