Gratulacje dla nowego 2018 Zarzadu i “nowego” Prezydenta.

Edytor biuletynu Teodora Kloczko, kontakt do zamieszczenia ogloszen i informacji: odtedoa13@gmail.com