Gratulacje dla nowego 2018 Zarządu i “nowego” Prezydenta.

Edytor biuletynu Jerzy Tabor, kontakt do zamieszczenia ogłoszeń i informacji: taborjerry@gmail.com