Welcome new Directors: Beata Paszkiewicz and Hubert Gierda.

Edytor biuletynu Teodora Kloczko, kontakt do zamieszczenia ogloszen i informacji: odtedoa13@gmail.com